Zajęcia obowiązkowe - Technologia Chemiczna

Technologia chemiczna (dr hab. Jolanta Ejfler)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami w technologii chemicznej, podstawowymi procesami technologicznymi (technologia nieorganiczna, organiczna, biotechnologia i nanotechnologia), aspektami związanymi z przeniesieniem skali oraz ekonomiką produkcji.

W ramach przedmiotu realizowany jest wykład (30 godzin), seminarium (15 godzin) i laboratorium (30 godzin).