Strona główna

AKTUALNOŚCI

19-06-2017

Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego z laboratorium znajdują się pod linkiem. Prace do wglądu znajdują się u Prowadzących.

ŁJ

 

13-06-2017

Wyniki kolokwium zaliczeniowego z laboratorium znajdują się pod linkiem. Prace do wglądu będą u swoich Prowadzących od poniedziału (19 czerwca). Osoby, które uzyskały oceny ndst, mogą prosić o wcześniejszy wgląd do prac.

ŁJ

 

10-05-2017

Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego z seminarium znajdują się pod linkiem.

JE, ŁJ

 

05-05-2017

Zgodnie z Komunikatem JM Rektora z dnia 28 kwietnia 2017 roku została zmieniona organizacja roku akademickiego 2016/2017. W dniu 19 maja 2017 r. (piątek) odbędą się zajęcia poniedziałkowe. Zaplanowane odrabianie zajęć poniedziałkowych w dniu 12 maja 2017 r. jest nieaktualne. Treść komunikatu znajduje się pod linkiem.

Zaktualizowany harmonogram zajęć znajduje się pod linkiem.

 

30-04-2017

Wyniki kolokwium zaliczeniowego z seminarium znajdują się pod linkiem.

JE, ŁJ

 

07-04-2017

Terminy kolokwiów zaliczeniowych i egzaminów z Technologii Chemicznej w semestrze letnim 2016/2017:

SEMINARIUM

Kolokwium zaliczeniowe: 26 kwietnia o godz. 17:00 w sali IBB

Poprawa kolokwium zaliczeniowego: 10 maja o godz. 17:00 w sali IBB

LABORATORIUM

Kolokwium zaliczeniowe: 12 czerwca o godz. 18:00 w sali IBB

Poprawa kolkwium zaliczeniowego: 16 czerwca o godz. 18:00 w sali IBB

EGZAMIN*

I termin: 19 czerwca o godz. 12:30 w sali IICD

II termin: 28 czerwca o godz. 12:30 w sali IICD

III termin: 5 września o godz. 10:00 w sali IBB

*Studentowi przysługują 2 terminy, z których drugi jest terminem poprawkowym.

JE, ŁJ

 

04-04-2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami zaliczenia zajęć laboratoryjnych oraz z Wykazem ćwiczeń laboratoryjnych w ramach technologii chemicznej. Szczegóły zostaną omówione na zajęciach organizacyjnych.

Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych należy wykonać stosując odpowiedni szablon. Każdy student przygotowuje sprawozdanie samodzielnie, a szablon wypełnia długopisem (sprawozdania pisane na komputerze nie będą przyjmowane). Wielkość każdej z sekcji w sprawozdaniu można modyfikować w zależności od potrzeb.

Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się w połowie kwietnia. Szczegółowa organizacja zajęć znajduje się pod linkiem.

ŁJ